;

Articles

Ca n'Alzina, carrer de

 

Masia amb teulada a dos vessants, planta i pis, amb tres finestres de pedra picada a la façana i porta adovellada de tipus renaixentista. Es troba situada a la línia divisòria dels termes de Sabadell i Polinyà. És documentada ja el 1199 com a ca n'Olzina i ca n'Oltzina, i des del segle XV apareix sempre com a ca n'Alzina. Renovada el 1988, ja fa anys va deixar les tasques agrícoles per dedicar-se a l'hípica i a la restauració. Un dels propietaris de la masia, Francesc Alzina, el 1814 va intervenir a la Guerra del Francès comandant una partida de guerrillers que va derrotar els francesos en diverses ocasions. El carrer de Ca n'Alzina es troba situat al barri de Can Roqueta, zona de vials amb noms de masies del rodal.

Historial toponímic

Can Alzina (2.7.1964), calle
Ca n'Alzina (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts