Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Tetuan, carrer de

Ciutat del Marroc, situada al peu de la Serralada del Rif, és el centre comercial d'una fèrtil regió agrícola. El 1860, durant la Guerra d'Àfrica, hi tingué lloc la batalla de Tetuan, entre les tropes marroquines i l'exèrcit expedicionari espanyol que, sota el comandament del general O'Donnell, ocupà la ciutat. L'annexió, però, no es produí fins a 1913 i Tetuan es convertí en la capital del Protectorat espanyol del Marroc. El 1956, la independència del país alauita posava fi a l'administració colonial.

Historial toponímic

Tetuan, c. de
Tetuán (27.5.1939), calle
Tetuan (30.10.1985)