Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Taulí, parc del

  • Slide Animation
    Antoni Carbonell (5 de setembre de 1988) El parc del Taulí i el complex hospitalari des de la Torre de l'Aigua
  • Slide Animation
    Desconegut (Sense data) Entrada als Eucaliptus, a l'actual parc del Taulí

El 1898, la Junta de l'Hospital i Casa de Beneficència, davant la necessitat de més espai per a aïllar els malalts contagiosos i per a atendre operacions quirúrgiques va acordar la construcció d'un nou hospital. L'acord va començar a prendre forma quan el 1901 Josep Cirera i Sampere va donar dues quarteres de terra al paratge que anomenaven el Taulí i la Junta hi va comprar algunes parcel·les més per al pavelló d'infecciosos. El 1902 s'enllestí el cos central de l'hospital del Taulí i l'abril de l'any següent s'acabaren les obres dels dos pavellons restants. Amb la compra de noves parcel·les, gràcies a l'herència del canonge Joncar, es va completar l'actual recinte hospitalari anomenat parc del Taulí, que els sabadellencs des de primers de segle havien conegut com "Els Eucaliptus", tot i que oficialment s'anomenava "Clínica de Ntra. Sra. de la Salud".

Historial toponímic

Els Eucaliptus (primers segle XX) [nom popular]
Taulí (1986)

+ Cites documentals i fonts