Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Tallarets, plaça dels

  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. dels Tallarets

Sobrenom amb què eren coneguts els habitants de la Creu Alta. Sembla que el nom s'originà en les carnisseries que, juntament amb altres comerços de queviures, tavernes i hostals, s'havien instal·lat just passada la frontera del terme per escatimar el pagament dels arbitris sabadellencs, ja que la Creu Alta pertanyia al municipi de Sant Pere de Terrassa, que carregava a aquests productes uns impostos molt més reduïts. És, doncs, el comerç de la carn el que hauria originat l'apel·latiu de tallarets.

Historial toponímic

Tallarets (29.4.1998)

+ Cites documentals i fonts