;

Samuntada, carrer de

Pere Samuntada (Sabadell, segle XIII). Veí de Sabadell que pels volts de 1283 va fundar l'Hospital de Beneficència, en una casa propietat seva, situada a la cantonada del carrer de Samuntada o Alt del Pedregar i la Travessia de l'Església, aproximadament davant del que avui és una entitat d'estalvi a la pl. del Doctor Robert. S'hi estigué fins el 1698, quan fou traslladat a un edifici més gran a la banda sud de la plaça de Sant Roc, a la cantonada amb el carrer de Sant Pau. Samuntada va ser també el fundador del benefici de Sant Joan Evangelista.

Historial toponímic

Samuntada, c. de
Samuntada (27.5.1939), calle
Samuntada (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts