;
Cerca per nom de carrer
Cerca a l'historial toponímic
Cerca per tipus de via


Rambla

 

La Rambla s'originà en l'expansió fora muralles que la vila experimentà pel camí de Barcelona, a la darreria del segle XIII. La nova via, que arribà a tenir una vintena de cases per banda, s'anomenà carrer de Barcelona, encara que també era coneguda com a carrer Fora Muralles, Baix de la Vila o raval de Baix. Aquest creixement, però, es va veure estroncat al segle XV, quan en reduir-se a un terç el cens de la població sabadellenca, probablement pels deu anys de guerra contra Joan II, el carrer arribà a desaparèixer. En començar el segle XIX, el nou carrer de Barcelona era una riera seca que recollia les aigües pluvials de la vila, amb una renglera d'acàcies per banda i quatre edificis esparsos. Però en una cinquantena d'anys, coincidint amb la gran expansió econòmica i demogràfica propiciada per la industrialització, havia ressorgit el passeig de la Rambla i les cases s'estenien fins a la via del tren del Nord. Poc va durar, però, aquest passeig que tant de caràcter donava a la ciutat, perquè el 1929, amb l'Exposició Internacional de Barcelona i en nom de la modernitat, a imitació de les capitals europees, la Rambla perdia el passeig central i es convertia en "boulevard". És la Rambla que encara avui coneixem els sabadellencs.

Historial toponímic

Barcelona (segles XIII-XIV)
Fora Muralles (segle XIV)
Baix de la Vila (segle XIV)
Baix (segleXIV)
Barcelona (2n quart del segle XIX)
Rambla (1848)
República (24.4.1931)
Rambla del Caudillo Franco (27.5.1939)
Rambla de Sabadell (30.5.1979)
Rambla (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts