;

Pere Santfeliu, passatge de

Pere Santfeliu i Comes (Santa Maria de Barberà, 1853 - 1924). Propietari de can Santfeliu, masia de la partida de Riu-sec. Va patrocinar la construcció d'escoles a Barberà i va contribuir al manteniment de l'Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell. Amb el llegat que deixà a l'Hospital del Taulí, el 1925 es va construir el pis dels pavellons de la Clínica, segons els plànols de l'arquitecte municipal Josep Renom. En atenció al donatiu de Pere Santfeliu, es va concedir als veïns de Santa Maria de Barberà el benefici de ser atesos a l'hospital sabadellenc.

Historial toponímic

San Pedro (annexat de Barberà el 1959), pasaje
Pedro Sanfeliu (18.2.1960), pasaje
Pere Santfeliu (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts