Pau Colomer, carrer de

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Pau Colomer i Oliver
  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Façana del Centre Català, que presidí Pau Colomer

Pau Colomer i Oliver (Sabadell, 9 d'octubre de 1851 - 7 de febrer de 1911). Industrial tèxtil i promotor cultural.

Va ser un dels fundadors del Centre Català de Sabadell i formà part de la junta de la Unió Catalanista que elaborà les Bases de Manresa. En l'àmbit cultural de la ciutat, destacà per presidir la primera junta de l'Orfeó de Sabadell.


Historial toponímic

Pau Colomer (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts