;
Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Pau Claris, carrer de

 

Pau Claris i Casademunt (Barcelona, 1 de gener de 1586 - 27 de febrer de 1641). Polític i eclesiàstic.

Doctorat en dret i lleis, va ser nomenat síndic a les corts de Barcelona el 1632 i s'oposà a la pretensió reial de cobrar el delme sobre els eclesiàstics. El 1638 va ser elegit president de la Generalitat i aviat s'enfrontà a les autoritats reials. El Corpus de Sang de 1640 desencadenà la ruptura definitiva entre la Generalitat i el govern del comte duc d'Olivares. Aleshores, davant la imminent invasió castellana, demanà ajut militar a França i el 16 de gener de 1641 proclamà la República Catalana sota protecció francesa, però hagué de reconèixer Lluís XIII com a comte de Barcelona, i el 26 de gener de 1641 les tropes francocatalanes van derrotar les castellanes a Montjuïc. Claris morí sobtadament poc després de la victòria.


Historial toponímic

Claris (1886), c. de
Clarís (27.5.1939), calle
Onésimo Redondo (23.8.1940), calle
Pau Claris (30.5.1979)

+ Cites documentals i fonts