;
Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Pau, plaça de la

Absència o cessació d'hostilitats entre els ciutadans d'un país i entre els pobles o els estats. La plaça de la Pau forma part de la primera promoció d'habitatges de la Concòrdia, projectada el 1954 pels arquitectes S. Casulleras, G. Bracons i J. Vila, i executada per la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Tots els carrers portaven noms de virtuts i qualitats.

Historial toponímic

Paz (29.12.1955), plaza
Pau (30.10.1985)