;

Margenat, carrer de

El carrer de Margenat es va obrir el 1883 en terres de Francesc Margenat i Estrada, nascut a Sarrià, propietari de moltes terres d'Hostafrancs i de la resta de la parròquia de Jonqueres. El nom del carrer es posà en homenatge a Francesc Margenat, besavi del promotor de les obres d'obertura que, a més, era propietari de la majoria de terrenys que formarien la nova via urbana. El de Margenat és el carrer principal d'Hostafrancs, que s'edificà ràpidament amb cases angleses, destinades a lloguer per als immigrants de tot Catalunya que vingueren a treballar de jornalers a la indústria tèxtil del barri. Com que a la majoria de cases no hi havia aigua corrent, la Companyia d'Aigües de Sabadell, el 1919, va instal·lar una font de dues aixetes per al consum domèstic a la cantonada amb el carrer de Perellada.

Historial toponímic

Margenat (1883)
Margenat (annexat de St. Pere el 1904), calle
Margenat (27.5.1939), calle
Margenat (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts