;

Doctors Banting i Best, plaça dels

Frederick Grant Banting (Alliston, Ontario, 1891 - Musgrave Harbour, Terranova,1941) i Charles Herbert Best (West Pembroke, Maine, 1899 - Toronto, 1978). Metges canadencs, autors d'estudis bàsics sobre la fisiologia del pàncrees, que els portaren al descobriment de la insulina.

Historial toponímic

Doctors Banting i Best (25.3.1987)