;
Cerca per nom de carrer
Cerca a l'historial toponímic
Cerca per tipus de via


Dones del Tèxtil, plaça de les

 

La indústria tèxtil ha tingut una presència cabdal a Sabadell des de mitjan segle XVIII fins bona part del segle XX. Tant als primers vapors com més tard a les grans fàbriques electrificades, però també a les quadres i a les cases particulars, milers de ciutadans i ciutadanes hi han treballat. I ho han fet homes, però també milers de dones i molts infants, tot i que el treball infantil i femení no ha sigut tan visible com el masculí.

Són pocs els estudis publicats sobre el treball femení, però ratifiquen que les dones han estat majoritàries en alguns sectors de la indústria tèxtil llanera sabadellenca i que han treballat pràcticament en totes les fases del procés de producció -i molt sovint cobrant menys que no pas els homes.

Les dones del tèxtil treballaven, entre altres, de teixidores, nuadores, cosidores, ordidores, filadores, passadores, modistes, brodadores, planxadores i bugaderes.
Historial toponímic

Alcalde Marcet
Hospital [parcial] (dècada 1850)
Alcalde Marcet

+ Cites documentals i fonts