;

Garcia-Planas, plaça de

 

Josep Garcia-Planas Cladellas (Sabadell, 8 d'agost de 1897 - 20 de març de 1969). Industrial tèxtil.

Vinculat familiarment a la indústria llanera, el 1946 va fundar l'empresa Artextil i va promoure el barri de Nostra Llar, 334 cases per als seus treballadors, en terres de Sant Oleguer. Va dotar el nou barri d'una església parroquial i de dues escoles, una per a nois i una altra per a noies. També hi va construir el pavelló esportiu de l'Artextil i va cedir a l'Ajuntament els terrenys per a edificar-hi el Pavelló Municipal d'Esports i la Pista Municipal d'Atletisme. Entre d'altres distincions, va rebre la Medalla d'Or de la Ciutat.


Historial toponímic

Garcia-Planas (29.3.2000)