;

Sangés, passatge d'en

Francesc Sangés i Tatché (Sabadell, 31 d'agost de 1877 - 31 de gener de 1952). Industrial fuster i propietari de terres.

Sangés era el propietari de les terres en què, entre 1915 i 1930, es va construir la colònia industrial coneguda com a Cases d'en Sangés, a la vora dreta del Ripoll i molt a prop del pont de la Salut.


Historial toponímic

Sangés (28.6.2000)