Sardana, plaça de la

Dansa popular catalana, ballada per un nombre indeterminat de dansaires, agafats per les mans i formant rotllana. En documents antics apareix escrit "cerdana", cosa que sembla situar-ne l'origen a la Cerdanya, però no s'ha pogut certificar aquesta procedència. Sigui com sigui, a mitjan segle XIX només es conservava a l'Empordà i va ser en Pep Ventura qui adoptà i reformà la tenora, ajustà els instruments de la cobla i en dignificà el repertori. La sardana no arribà a Barcelona fins al final del XIX, promoguda per empordanesos residents a la ciutat, i fou adoptada pel catalanisme arran de la victòria electoral del 1902. A partir d'aleshores Barcelona féu de trampolí per dur la sardana a les altres comarques.

Historial toponímic

Sardana (23.12.2005)