Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Torrent de Guiany, carrer del

Torrent esmentat a l'acta de consagració de Sant Pau de Riu-sec, de l'any 1054.