Josep Germà, plaça de

  • Slide Animation
    Desconegut (1934) Josep Germà i Homet, al despatx de l'alcaldia
  • Slide Animation
    DesconegutJosep Germà i Homet

Josep Germà i Homet (Castellar del Vallès, 15 d'octubre de 1873 - Sabadell, 17 d'agost de 1936). Industrial licorer, mecenes de la cultura i l'esport i alcalde de Sabadell.

Propietari de l'Anís del Taup, va ser un personatge inquiet i actiu dins la vida sabadellenca. Presidí l'Atlètic de Sabadell, quan jugaven al camp on, anys després, es construí el Mercat Central. Va presidir el Centre d'Esports Sabadell, com també l'Aeroclub Sabadell i el del Vallès. Arran dels Fets del 6 d'octubre de 1934, l'autoritat militar el va nomenar alcalde. Va ser, doncs, batlle de Sabadell des de l'octubre de 1934 fins al febrer de 1936, per força.

Va morir assassinat a la cuneta de la carretera de Castellar a Matadepera el 17 d'agost de 1936, quan tornava de les Arenes.


Historial toponímic

Josep Germà (25.2.2011)

+ Cites documentals i fonts