Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"Parlant de l'ordre polític, cal remarcar, com a gran honor de Sabadell, la constitució, en març de 1887, del Centre Català, que fou una de les primeres entitats d'aquesta classe de tot Catalunya, i que, amb la seva constant i fervorosa propaganda, a la ciutat i a fora, va estimular, amb singular eficàcia, el renaixement nacional. En el Centre Català visqueren homes que, com Manuel Folguera, l'iniciador de la Mancomunitat, tenen un primer lloc en la història del ressorgiment polític de la terra." (p. 397)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Manuel Folguera i Duran Sabadell, 1867 - Barcelona, 1951

Enginyer i polític. President de la Unió Catalanista i de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. El 1900 va presidir la comissió que fou rebuda per la reina i que li exposà les reivindicacions catalanes. El 1909, quan era diputat provincial de Barcelona, va presentar un primer projecte de Mancomunitat, que resultà essencial per a l'aprovació final de la institució. Va expresar el seu pensament radical catalanista a 'Lo Catalanista' de Sabadell (1887-95), 'L'Arc de Sant Martí', 'Renaixement' i 'Calendari Català' de Manresa, entre altres publicacions."