;

Cites documentals i fonts: c. de Ferran Casablancas

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"S'inicià en aquest temps la construcció formal de clavegueres, que, amb anterioritat, eren molt rudimentàries. [...] En març de 1863 i octubre de 1864 es feren les subhastes de les obres de la claveguera que, des del carrer de Mina [avui, Ferran Casablancas], havia de dur fins al Pont de la Riereta les aigües sobreres del Safareig Vell i dels establiments industrials d'aquella banda." (p. 356) Entre 1850 i 1859: "El barri segon va ésser afavorit de major creixença i en ell van iniciar-se els carrers de... Mina [avui, Ferran Casablancas] i Torrijos [avui, Portugal]..." (p. 370)

"En aquest any [1855], a 1 de setembre, l'Ajuntament progressista d'Antoni Casanovas va fer aquella reforma, que dèiem, dels noms populars en els carrers nous [...] I així es donaren els noms: [...] de Mina al d'Aymerich;..." (p. 372)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Ferran Casablancas i Planell Sabadell, 1874 - Barcelona, 1960 Industrial i inventor. D'entre els més de 150 invents que féu al llarg de la seva vida, destaca el de la màquina de filar basada en el mètode de grans estiratges, que fou adoptat per fàbriques de tot el món. Fou president del Banc de Sabadell (1926-36 i 1946-60), vice-president de la Companyia d'Aigües de Sabadell i membre de la Junta Directiva de la Unió Industrial. També fou membre d'honor del 'Textile Institute' de Manchester i membre honorari de la Fundació Bosch i Cardellach. Fou un dels fundadors de la Mútua Sabadellenca d'Accidents de Treball i Malalties. Li fou concedit el premi a la ciutadania l'any 1945 i la Gran Creu al Mèrit Civil el 1954."