;

Cites documentals i fonts: c. de Buxeda

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"...i els dels fabricants Feliu Llonch, Bonaventura Brutau, Domènec Buxeda i Josep Corominas, que, en temps heroics de la nostra indústria, del 1825 al 50, saltaren, el primer de pagès i els altres de jornalers, a la categoria de fabricants principals de la vila i donaren una empenta brava a la prosperitat sabadellenca." (p. 404)

Darrer quart del segle XIX: "Per la banda de migdia va iniciar-se el carrer del Marquès de Comillas, i, a l'altra banda de la línia del Nord, tingueren principi els de Buxeda..." (p. 403)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

Domènec Buxeda i Crehuet Camprodon, segle XVIII - Sabadell, segle XIX "Industrial tèxtil, arribà a Sabadell amb la seva família des de Camprodon. Començà com a jornaler, però aviat va fer fortuna i el 1853 féu construir l'edifici del famós vapor de can Buxeda. També fou, el 1863, un dels fundadors de l'Institut Industrial de Sabadell. L'any 1884 l'Ajuntament presidit per Joan Vivé i Salvà donà el nom de Buxeda al carrer, fins aleshores sense nom, que era perllongació del carrer de Sant Pau, més enllà de la via del tren."

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984