Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"Això va obligar a l'Ajuntament a fer un altre plànol que, en 1861, va encarregar a l'Arquitecte de la Província, Francesc Daniel Molina, qui en va donar la idea, que van executar els mestres d'obres de la població Gabriel Batllevell, natural de Molins de Rei i establert a la vila, i Josep Antoni Obradors."

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Gabriel Batllevell i Tort Molins de Rei 1825 - Sabadell 1910

Formà part de l'extingida Escola de Mestres d'Obres de Barcelona des de la seva fundació, l'any 1849, i en fou degà. Nascut a Molins de Rei, arribà a Sabadell a l'edat de 28 anys. Va contribuir a la urbanització d'una bona part de la ciutat durant la segona meitat del segle XIX. Fou mestre d'obres de l'ajuntament i cap del cos de bombers de la ciutat. Col·laborà en la realització del pla d'expansió de Sabadell. Una de les seves obres més destacades fou la construcció dels porxos de ca l'Oliver, a la Rambla. Fou director tècnic de la Societat de Mines d'Aigua de Sabadell i portà a terme, mentre ocupà aquest càrrec, nombroses obres d'importància, com el pont de la Salut, juntament amb Josep Antoni Obradors."