Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

Tercer quart del segle XIX: "En el districte quart, a la banda deçà la via, s'havien fet els carrers de Turull i Casanovas i, banda dellà, els de l'Almirall Topete [avui Alfons Sala], Prolongació d'Illa (després Bilbao), Covadonga i Quevedo." (p. 371)

"No obstant, la Revolució de Setembre de 1868 va deixar la seva petja en els títols dels carrers que ja estaven fets. Sabem com del passeig d'Isabel II se'n digué de la Revolució; el carrer de Lluïsa Fernanda, que recordava la visita dels infants en 1865, va ésser de Topete, el que va iniciar la revolta amb l'esquadra, a Càdiz. El que va passar després fou que, considerant el carrer com a doble, es va conservar un nom a cada banda de la via." (p. 373)

Andreu Castells et al.
Anecdotari històric sabadellenc
Ajuntament de Sabadell
1984

"Això va acabar-se quan una llei del 6 d'abril de 1904 va disposar l'anul·lació del municipi de Sant Pere de Terrassa, agregant a Sabadell, amb una gran part de la parròquia de Sant Julià d'Altura, tota la de Sant Vicenç de Jonqueres. El municipi de Sant Pere va oposar-se a aquesta llei, però la raó dels temps no s'inclinava al seu favor. El motor d'aquesta agregació va ser el complot entre el diputat conservador del districte veí, Alfons Sala, al qual no interessaven els vots negatius dels federals de la Creu Alta, i Francesc Pi i Arsuaga, fill de Pi i Margall, que era el diputat federal per Sabadell, al qual sí que interessaven els vots de la Creu Alta. Aquest projecte, que elaboraren ambdós estadistes, el celebraren amb un àpat servit a Can Viver de la Torrebonica. A l'hora del brindis un dels dos diputats, en voler dilucidar com anunciarien públicament aquest projecte i per no desil·lusionar la base respectiva, amb cara pensarosa va dir: - I què els direm a les oques?"