;

Cites documentals i fonts: c. d' Alemanya

Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929

"El vapor de can Pissit [avui, al c. d'Alemanya, 6] era lluny, molt lluny; el que hi havia de treballar, a l'estiu prenia un bany de sol i una capa de pols i a l'hivern, tot saltant els reguerots d'aigües brutes dels tints, glassades del matí al vespre, arribava endarrerit de fred a casa seva, per bona manta que portés." (p. 20)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"...l'any 1845, es van adquirir, per edificar corrals i escorxador, terrenys situats al Pla de les Basses, que, amb el temps, havien de format la banda N.O. de l'encreuament dels carrers de Madoz [avui Alemanya] i Sant Pau. En aquest mateix any hi va éser bastit l'edifici que, corrent anys, havia d'ésser caserna de la Guàrdia Civil." (p. 322) " En 1872 Miarons i Dòria van allargar, fins al carrer de Madoz, el gran vapor de can Pissit." (p. 365)

Entre 1850 i 1859: "El barri segon va ésser afavorit de major creixença i en ell van iniciar-se els carrers de [...] Madoz..." (p. 370)

"En aquest any [1855], a 1 de setembre, l'Ajuntament progressista d'Antoni Casanovas va fer aquella reforma, que dèiem, dels noms populars en els carrers nous i va imposar-hi els dels herois de la llibertat espanyola, especialment dels contemporanis, en llur majoria d'ells perseguits o morts pel rei Ferran o pels governs moderats de sa filla Isabel II. I així es donaren els noms: (...) de Madoz [avui Alemanya] al de Didac Mimó..." (p. 372)