;

Cites documentals i fonts: c. de Sallarès i Marra

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

Darrer quart del segle XIX: "En aquests 25 anys van començar a formar-se molts carrers: [...] a l'altra banda de la línia del Nord, tingueren principi els de... Sallarès..." (p. 403)

"Els noms dels nous carrers foren en gran part els que determinava el plànol de 1864. No obstant, l'esperit sabadellenc, cada dia més clar, va obtenir una victòria en 1884, quan va imposar una sèrie de noms de sabadellencs als carrers de migdia de la població. Foren tals noms: (...) Joan Sallarès Marra, industrial i apòstol de les doctrines del proteccionisme, que el seu fill dugué a la victòria,..." (p. 404)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Joan Sallarès i Marra Sabadell, 1811 - 1883

Industrial tèxtil. Pare de l'industrial sabadellenc Joan Sallarès i Pla. L'any 1830 fou nomenat alcalde de Sabadell per la Reial Audiència de Barcelona. Va ser el suplent del primer jutge municipal que hi va haver a Sabadell, quan l'any 1855 fou reformada la justícia dels pobles. De l'any 1868 al 1872 fou president del Gremi de Fabricants de Sabadell. Fou un dels dotze fundadors de l'Institut Industrial de Sabadell, l'any 1863, i també participà en la fundació del Banc de Sabadell, l'any 1881. Com el seu fill, fou destacat defensor de les doctrines proteccionistes. Va ser diputat provincial. També va ser condecorat per Amadeu I. El 1884 es dóna el nom al carrer."

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984