Josep Baqués

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Feliu Elias i Bracons Barcelona, 1878 - 1948 "Crític i historiador de l'art. De família sabadellenca, va residir bona part de la seva infantesa a Sabadell i al llarg de la seva vida va mantenir constants lligams amb la ciutat. Fou una personalitat eminent dins de l'art català; destacà com a pintor, caricaturista, contista i crític d'art. Signà amb el seu nom els seus textos erudits i els olis, però signà 'Apa' les caricatures i 'Joan Sacs' els textos de creació i les crítiques als periòdics. Com a pintor, fou premiat amb la medalla d'honor a l'Exposició Internacional d'Art a Barcelona (1910). Col·laborà en diverses publicacions com 'Cu-cut', 'L'Esquella de la Torratxa', 'La Campana de Gràcia', 'd'Ací, d'Allà', etc. Publicà llibres d'història de l'art com 'L'escultura catalana moderna', 'La Catedral de Barcelona' o 'L'art de la caricatura'. Moltes de les seves obres figuren al Museu d'Art Modern de Barcelona i en nombroses col·leccions particulars."