Miquel Carreras

Miquel Carreras
Elemenrs d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"L'any 1837 arribava al Vallès la nova carretera de Barcelona a Vic, i es va començar a parlar de fer la de Barcelona a Terrassa, que havia d'arrencar de la de Vic. Ja aleshores van sorgir moltes qüestions entre els dos pobles vallesans sobre la direcció de la carretera, perquè els terrassencs volien que anés el més recte possible a casa llur, sense desviar-se per a tocar Sabadell. Així va retrassar-se l'obra que va arribar al nostre terme tot just per l'any 1847. Cinc anys més havia de trigar per a completar-se." (p. 312-313)

"Carreteres.- En maig de 1852 es va inaugurar la de Barcelona a Terrassa." (p. 345)