Josep Baqués

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Cebrià Cabané i Bril Sabadell 1884 - 1956

Músic. Estudià a l'Escola Municipal de Música de Sabadell i posteriorment al Conservatori del Liceu de Barcelona, on, en acabar el darrer curs, li fou concedida la medalla de plata amb corona d'or. El 1904 fou nomenat sotsdirector de l'Orfeó de Sabadell i mestre de música de la secció de nois. L'any 1909 fou nomenat per l'Ajuntament mestre director de l'Escola de Música i l'any següent s'encarregà de la reorganització de la Banda Municipal de Música. Pels anys 20, actuà de pianista i director del Quintent Imperial i del Quintet Padró. A partir de 1940 actuà amb l'Orquestra dels Muixins i el 1948 ingressà novament a l'Orfeó de Sabadell. Va escriure diverses composicions i sardanes."