PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

El bosc és viu! Seguiment de la recuperació del Bosc de Can Deu

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
El Bosc de Can Deu és, des de fa més de 50 anys, un espai forestal obert al gaudi de la ciutadania. El desembre de 2014 va patir l'efecte d'una ventada extraordinària, associada amb el canvi climàtic, amb la pèrdua del 80% de l'arbrat. Un cop net, el bosc s'està regenerant de manera natural, tot i que hi ha sectors degradats on ha calgut reforestar. Per tal de fer un seguiment de la recuperació del bosc, s'han establert 12 parcel·les on controlar periòdicament el desenvolupament de la vegetació. 

Definició del servei:
Es proposa la realització d'un treball de camp en el qual els alumnes faran un seguiment de la regeneració natural en diverses parcel·les situades en diferents indrets del Bosc de Can Deu, en un projecte experimental dissenyat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la UAB, de 10 anys de durada. 
La informació obtinguda i comparada al llarg dels anys servirà per prendre decisions que afecten la gestió del Bosc de Can Deu. I també servirà d'exemple per estudiar com reaccionen els boscos mediterranis davant una ventada, que és una pertorbació poc freqüent en la nostra àrea geogràfica. 
 
Accions d'aprenentatge:
- Coneixement de l'estat actual del Bosc de Can Deu, per valorar-lo i respectar-lo.
- Ús de mapes i brúixoles per aprendre a orientar-se.
- Identificació de les principals espècies vegetals dels nostres boscos i les seves característiques ecològiques.
- Utilització d'aparells de mesurament per localitzar geogràficament els exemplars d'estudi i pel seu amidament (brúixola, cinta mètrica, peu de rei, clinòmetre i full de registre).
- Interpretació de les dades per ells recollides, tant per calcular densitats poblacionals i distribució de les espècies en funció d'alçades i diàmetres, com per comparar-les amb les dades obtingudes en mesuraments precedents i elaboració d'hipòtesis d'evolució del bosc.
- Realització d'un reportatge fotogràfic i de vídeo que permeti elaborar un material de divulgació i sensibilització per a la ciutadania.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència digital
- Competència emprenedora
- Competència en comunicació lingüística
- Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
- Potenciar la llengua catalana i el vocabulari tècnic i científic com a eina de comunicació.
- Utilitzar els estris geogràfics i d'amidament de plantes de forma correcta.
- Identificar les espècies vegetals més representatives del bosc.
- Expressar les dades obtingudes de forma gràfica i en diferents suports.
- Interpretar les dades obtingudes i elaborar hipòtesis.
- Adonar-se de la capacitat de recuperació dels ecosistemes mediterranis.
- Explicar l'experiència a la comunitat (educativa, veïnal...).

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 1 grup classe
Temporalització i horaris: quatre dies al llarg del curs escolar, preferentment durant els mesos d'hivern (de desembre a març), amb una sessió al centre educatiu i tres al bosc.
Localització del servei: Bosc de Can Deu
Abast territorial: Sabadell

Més informació  

 
Informació i inscripció:
Espai Natura Fundació Sabadell 1859. Masia de Can Deu
Persona de contacte: Hilari Teixidó
Telèfon: 93 716 47 81 
 

Imprimeix Correu electrònic