Medi ambient

Campanya "Let's Clean Up Europe!" al Ripoll

Publicat a Medi ambient

Promou:
ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura) i Regidoria de Transició Energètica.

Descripció:
Campanya per a conèixer i donar a conèixer el riu Ripoll, tot participant en accions de millora del riu i el seu entorn.

La proposta es desenvolupa en quatre fases:

  1. Per què actuar? Potenciar l'interès d'implicar-se en accions de servei a la comunitat. Valor del Servei comunitari. Treball a l'aula a càrrec del professorat, amb recursos didàctics que se li facilitaran.
  2. Perquè actuar al riu Ripoll? Conèixer el riu Ripoll i les principals problemàtiques que pateix. Es pot centrar l'atenció en diferents temes: qualitat ecològica del riu i presència de contaminació i d'abocaments (com per exemple les tovalloletes humides); sensibilitat dels ecosistemes fluvials i presència d'espècies invasores; ús sostenible o ús inadequat de l'espai... Visita a una entitat ambientalista que té cura del riu per a conèixer el seu projecte i les problemàtiques que afecten el riu.
  3. Influir en el nostre entorn proper. Realitzar una campanya de consienciació als nostre entorn (família, centre educatiu, barri...) partint de l'experiència adquirida. Treball a càrrec dels alumnes amb supervisió del professorat.
  4. Actuar al nostre entorn proper. Participació a una jornada de neteja Let's Clean Up Europe!. Activitat realitzada amb la col·laboració de la regidoria de Sostenibilitat.

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
El riu Ripoll és un eix vertebrador del nostre municipi, tant a nivell natural, com social. Per poder gaudir-ne és essencial que en tinguem cura. Entre les principals problemàtiques que l'afecten hi ha l'abocament de residus (domèstics o industrials), la presència d'espècies al·lòctones invasores i l'ús inadequat de l'espai. Aquest projecte incideix en què l'alumnat conegui millor les principals problemàtiques que afecten el riu Ripoll, que aprenguin a passar a l'acció per a prendre partir en resoldre-les i puguin difondre-ho al seu entorn proper.

Definició del servei:

Accions d'aprenentatge:
Activitats prèvies al servei:

Activitats posterior al servei. Activitats desenvolupades per al professor a partir dels recursos facilitats:

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència en comunicació lingüística
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
- Fomentar el coneixement de l'entorn natural de Sabadell i divulgar entre l'entorn proper els valors de l'entorn natural i la necessitat de tenir-ne cura.
- Implicar l'alumnat en la millora del nostre entorn, de forma activa, netejant de residus una zona del riu Ripoll.
- Desenvolupar la capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball
- Potenciar la participació en el treball en grup
- Desenvolupar les capacitats d'anàlisi i síntesi.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 1 grup classe
Temporalització i horaris: la jornada de neteja es concreta dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, prevista el segon cap de setmana de maig (divendres inclòs)
Horari d'execució: matí, de 10 a 13 h
Localització del servei: un punt a determinar, al rodal de Sabadell (rius, torrents, boscos...).
Abast territorial: Sabadell

Informació i inscripció:
ADENC - Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura
Persona de contacte: Adelaida Clavaguera Mora
Correu electrònic: correu@adenc.cat
Telèfon: 93 717 18 87 
Consultar Web
 

 

Imprimeix