Patrimoni cultural

Històries personals, història col·lectiva (Sabadell 1940-2000)

Publicat a Patrimoni cultural

Promou:
Museu d’Història de Sabadell

Descripció:
Els alumnes s'aproparan a la història dels barris de la ciutat, en el període 1940 a 2000, a través de les microhistories.

Recolliran, documentaran i valoraran objectes patrimonials del seu entorn familiar (objectes, fotografies, documents...) i traslladaran la informació recollida al MHS. La proposta es complementa amb una activitat creativa de divulgació (xerrada, lectura, vídeoclip, mostra...) per fer arribar la recerca al públic en general.

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Les històries particulars són una gran eina per conèixer èpoques passades. El Museu d'Història de Sabadell (MHS) necessita xarxes col·laboratives per recollir la informació i documentar la vida als barris durant el període 1940-2000 i per això els centres educatius, els alumnes i les seves famílies es poden convertir en una gran font col·laboració i d’informació.
Més en concret:

Definició del servei:

Accions d'aprenentatge:
Els alumnes aplicaran els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. També desenvoluparan la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir-ne membres actius.

Les accions d'aprenentatge que portaran a terme són: formular-se preguntes, treball en equip, analitzar fonts històriques, treure conclusions i saber comunicar.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència digital
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
- Analitzar, entendre i resumir el marc general del període analitzat (1940-2000).
- Buscar en el propi entorn familiar i/o veïnal, objectes, documents i/o fotografies o microhistòries d’aquesta època. Si algun alumne no té aquesta possibilitat, es poden utilitzar fotos d’arxius.
- Informar i documentar els objectes, els documents o les microhistòries.
- Prioritzar alguns episodis (microhistories, fets, objectes) i situar-los en el context general.
- Elaborar un relat, entrellaçant la recerca feta i el marc general del barri en el context històric.
- Crear un producte per comunicar el relat (xerrada, videoclip, lectura dramatitzada, mostra...).
- Portar a terme l’acció comunicativa.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: a determinar conjuntament amb el centre educatiu.
Temporalització i horaris: a determinar conjuntament amb el centre educatiu.
Localització del servei: el servei es desenvoluparà majoritàriament al centre educatiu amb visites al museu i/o arxiu i pot acabar amb una acció de divulgació al museu o al centre cívic del barri.
Abast territorial: Sabadell.

Informació i inscripció:
Museu d’Història de Sabadell
Persona de contacte: Maria García
Correu electrònic: mgarciae@ajsabadell.cat
Telèfons: 93 727 85 55
Web

Imprimeix