Preservació i manteniment medi urbà

Campanya "Mou-te en bus"

Publicat a Preservació i manteniment medi urbà

Promou:
Transports Urbans de Sabadell

Descripció:
La proposta consisteix en dissenyar, crear i dur a terme una campanya de sensibilització sobre la utilització de l'autobús com una de les formes de desplaçament més sostenible a la nostra ciutat, i també per difondre normes, comportaments i actituds adequades dels usuaris.

mou-te 1

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?

Definició del servei:
Els alumnes s'empoderaran en el coneixement de la mobilitat a la ciutat i portaran a terme una campanya de comunicació que pot incloure des del disseny i distribució de cartells i díptics, xarxes socials, parelles d'alumnes que fan d'informadors al carrer, així com l'organització de tallers i/o xerrades per divulgar el desplaçament sostenible de persones i col·lectius, sobretot als alumnes de primària dels centres educatius del seu entorn més immediat.

mou-te 2Accions d'aprenentatge:

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència digital
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

mou-te 3Objectius
- Incentivar la implicació dels joves sobre la mobilitat.
- Potenciar la seva autonomia per als desplaçaments.
- Aprofundir en el coneixement del transport urbà de la ciutat.
- Analitzar comportaments i actituds de les persones com a usuàries d'un transport públic col·lectiu.
- Distingir i utilitzar els elements bàsics per poder viatjar en autobús.
- Valorar avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de transport.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 1 grup classe
Temporalització i horaris: desenvolupament durant tot el curs escolars. Una part del projecte és a l'aula, dins l'horari lectiu, però la resta pot ser en horari de tarda, laborables.
Localització del servei: a la classe, visita a les cotxeres de TUS i a les escoles del barri
Abast territorial: barris i Sabadell.

Informació i inscripció:
TUS, S. COOP. C. LTDA
Persona de contacte: Susana Romero
Correu electrònic: sromero@tus.es
Telèfons: 937107951
Web

 

Imprimeix