Suport a necessitats bàsiques

Nutrialimentació

Publicat a Suport a necessitats bàsiques

Promou:
Rebost Solidari de Sabadell

Descripció:
Els alumnes elaboraran receptes nutricionalment equilibrades, tenint en compte els productes de la cistella bàsica lliurada a les famílies de Sabadell, en situació de risc d'exclusió social.

rebost 1A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Diverses vegades al dia triem i consumim aliments que condicionen per bé i per mal, el nostre estat de salut. A banda dels molts condicionants que ens poden portar a adquirir mals hàbits alimentaris, de tots és conegut que la crisi severa viscuda en els darrers anys, ha exclòs socialment famílies de la ciutat i ha fet que no puguin accedir a determinats aliments i a una dieta equilibrada. Des del Rebost Solidari se'ls ofereix una cistella bàsica, però malgrat això constatem que algunes famílies sigui per temes econòmics, culturals o desconeixement nutricional, necessiten millorar en els seus hàbits alimentaris i al seu temps, la seva salut.

Definició del servei:
Elaborar receptes nutricionalment equilibrades tenint en compte els productes de la cistella básica lliurada a famílies de la nostra ciutat en situació de risc d’exclusió social i presentar-les tant a les entitats membres de l'Associació Rebost Solidari de Sabadell, com als destinataris de la cistella.

Accions d'aprenentatge:
Els alumnes portaran a terme diverses sessions, tant a l'aula com a la seu del Rebost Solidari i a d'altres entitats implicades.

Les tres primeres sessions són per adquirir els coneixements necessaris:

La quarta i cinquena sessió són per aplicar els coneixements apresos:

La sisena i setena sessions són per fer la presentació de la feina feta i dissenyar el format de les receptes:

rebost 2La vuitena sessió és un treball de camp visitant els horts socials i sostenibles de Can Bages i participant en diferents esdeveniments.

La novena sessió consisteix en una visita a d'altres entitats del Rebost Solidari de Sabadell per veure com funciona la distribució dels lots i la desena sessió és la intereacció amb les famílies destinatàries de la cistella bàsica, lliurant i explicant de forma directe, les receptes que han elaborat.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència digital
- Competència emprenedora
- Competència en comunicació lingüística
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
- Elaborar cinc receptes nutricionalment equilibrades amb aliments de la cistella bàsica, tenint en compte la diversitat cultural dels usuaris.
- Dissenyar un format visualment adaptat a la diversitat cultural dels usuaris.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 10 alumnes
Temporalització i horaris: durant tot el curs, dins l'horari lectiu, al matí.
Localització del servei: Rebost Solidari de Sabadell (c. Sau, 142-145), altres entitats membres de l'Associació del Rebost Solidari, horts socials i sostenibles de Can Bages i al centre educatiu.
Abast territorial: Districte VI, Sabadell.

Informació i inscripció:
Rebost Solidari de Sabadell
Persona de contacte: Mercè Calvet
Correu electrònic: rebostsolidarisbd@gmail.com
Telèfons: 937481750
Web

 

Imprimeix