Llista alfabètica dels noms de totes les vies urbanes i espais públics de Sabadell

Cerca per nom de carrer
Cerca a l'historial toponímic
Cerca per tipus de via

Vidal, carrer de

  • Slide Animation
    Antoni Carbonell (1987) Casa del carrer de Vidal, a la Gran Via, a la cantonada de Felip Benessat
  • Slide Animation
    Desconegut (Sense data) Entrada a l'hospital dels Eucaliptus, avui davant el carrer de Vidal, a la Gran Via

Josep Vidal i Campaneria (Terrassa, 27 de juny de 1829 - Sabadell, 19 de març de 1893). Alcalde de Sabadell durant la Primera República.

Va néixer a Terrassa en una modesta família d'artesans i molt jove encara vingué a Sabadell a treballar-hi de pouaire. El 1868 formà part de la Junta Revolucionària que el 30 de setembre ocupà l'Ajuntament, acompanyat de Feliu Crespí i Cirera i de Joan Sallarès i Gorina, entre altres.

El gener de 1870 va ser elegit alcalde de Sabadell, càrrec que exercí fins al 1872. Durant el seu mandat va destacar sobretot per la defensa del pla urbanístic dissenyat per l'arquitecte Francesc Daniel Molina el 1868 i per haver de mediar en el conflicte entre l'Ajuntament i els Escolapis per la construcció de l'edifici escolar de la plaça de Sant Roc.
Historial toponímic

Vidal (3.11.1914), c. de
Vidal (27.5.1939), calle
Vidal (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts