Turina, carrer de

  • Slide Animation
    (1914) Retrat de Joaquín Turina

Joaquín Turina Pérez (Sevilla, 9 de setembre de 1882 - Madrid, 14 de gener de 1949). Compositor andalús.

Estudià a Sevilla, Madrid i París, on residí de 1905 a 1914. Les seves millors obres són inspirades per la seva ciutat natal: Sevilla, Sonata romántica, Rincones sevillanos, Sinfonía sevillana, etc. Entre les seves obres teòriques destaca Enciclopedia abreviada de la música i Tratado de composición musical.

El carrer de Turina es troba al barri de Cifuentes, en una zona on predominen els noms de músics i compositors.


Historial toponímic

Turina (29.12.1955), calle
Turina (30.10.1985)