Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Tolosa, carrer de

Coneguda com a Tolosa de Llenguadoc, és una ciutat occitana travessada per la Garona, situada al sud-oest de l'Estat francès, a mig camí de l'Atlàntic i de la Mediterrània. Al segle XIV, Tolosa va ser el centre d'un moviment literari de renovació de la poesia trobadoresca, amb la creació de la Sobregaya Companhia dels Set Trobadors de Tolosa, que va tenir molta influència a Catalunya, fins al punt que Joan I va instituir la festa de la Gaia Ciència a Barcelona el 1393. Modernament, el 1859, la restauració de la Gaia Ciència pel consistori barceloní originà la festa dels Jocs Florals de Barcelona o de la Llengua Catalana.

Historial toponímic

Tolosa (24.11.1955), calle
Tolosa (30.10.1985)