Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Termes, plaça de les

  • Slide Animation
    Desconegut (Sense data) Fita del Pla de les Termes
  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. de les Termes
  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. de les Termes

El nom de les Termes s'originà en les fites que marcaven els límits territorials de Sabadell i Barberà, col·locades el 1610 per pèrits d'ambdues poblacions, dos per part dels Pinós, senyors de Barberà, i dos nomenats pel Consell de Sabadell. Amb el temps, aquestes fites o pedres de terme acabaren donant nom a l'indret, que fou conegut com a les Termes. La plaça de les Termes és el centre del barri, format per set grups d'habitatges anomenats illes, que al principi dels anys 60 va construir l'empresa VISASA per encàrrec del Gremi de Fabricants Tèxtils, amb la intenció d'allotjar-hi els seus treballadors.

Historial toponímic

Termes (9.12.1965), plaza de las
Termes (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts