Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Tarragona, carrer de

Municipi del Tarragonès situat a la riba mediterrània, al marge esquerre de la desembocadura del Francolí. És una ciutat amb una llarga tradició històrica i cultural. Tarragona és fruit de la conquesta romana del 218 aC i s'origina en un petit assentament entre el port i un petit poblat ibèric anomenat Kesse. La victòria romana sobre els cartaginesos i la incorporació d'Hispania a la República van accelerar el procés de consolidació de la ciutat, que amb Cèsar assolí el títol de Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraconensis i ben aviat li fou concedida la capitalitat de la Hispania Citerior. El moment de màxima esplendor li arribà al segle II dC amb la construcció de l'amfiteatre. Avui encara es conserven les restes de l'amfiteatre, del circ i bona part de les muralles ciclòpies. Prop de la ciutat hi ha l'aqüeducte de Tarraco, popularment anomenat Pont del Diable; la Torre dels Escipions, sepulcre on no consta que hi fos enterrat cap Escipió, i l'Arc de Berà, que marcava l'entrada a la ciutat per la Via Augusta. El conjunt arquitectònic de Tarragona va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'any 2000.

Historial toponímic

Tarragona (29.12.1955), calle
Tarragona (30.10.1985)