Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Solidaritat, carrer de la

Relació de fraternitat en la pertinença a una comunitat d'interesos i de responsabilitats. El carrer de la Solidaritat forma part de la promoció d'habitatges construïts el 1954 per la Caixa d'Estalvis de Sabadell, segons el projecte dels arquitectes Santiago Casulleras, Gabriel Bracons i Josep Vila. Tots els carrers de la urbanització porten noms de virtuts i colors.

Historial toponímic

Solidaritat (30.10.1985)