Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sol i Padrís, carrer de

Josep Sol i Padrís (Barcelona, 1816 - Sants, 1855). Advocat, industrial i polític. Va ser el primer diputat de Catalunya que defensà al Congrés les tesis proteccionistes. El 1855 va ser elegit president de l'Institut Industrial de Catalunya, i el juliol d'aquell mateix any, quan era director de l'empresa Güell de Sants, anomenada el "Vapor Vell", morí assassinat a l'inici de la vaga general convocada a tot Catalunya en defensa del dret d'associació obrera. L'empresa Güell era propietat de Joan Güell i Ferrer i va ser l'encarregada d'instal·lar la segona màquina de vapor a Sabadell, poc després de la del vapor d'en Formosa. Sol i Padrís col·laborà a la premsa barcelonina i a la de Madrid. El 1859, Antoni de Bofarull, a l'antologia "Los trobadors nous", hi va incloure la composició "A un noi dormit", de Sol i Padrís.

Historial toponímic

Sol i Padrís, c. de
Sol y Padrís (27.5.1939), calle
Sol i Padrís (30.10.1985)