Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sol, plaça del

Astre al voltant del qual gira la Terra i els planetes. La plaça del Sol forma part d'una promoció d'habitatges unifamiliars construïts per als treballadors de l'empresa Marcet SA. Tots els carrers al voltant de la plaça del Sol porten noms de planetes.

Historial toponímic

Sol (6.12.1956), plaza del
Sol (30.10.1985)