Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sol, carrer del

  • Slide Animation
    Desconegut (1924) Cafè de la Cooperativa la Sabadellenca, del carrer del Sol
  • Slide Animation
    Desconegut (1983) Cases modernistes, del mestre d'obres Rafael Estany, al carrer del Sol, núms. 88-90
  • Slide Animation
    Desconegut (1983) Cases modernistes del carrer del Sol, núms. 62-64 i 66, obra del 1909 de l'arquitecte Josep Renom

El carrer del Sol va aparèixer entre 1840 i 1850 juntament amb el carrer de Migdia, paral·lels a banda i banda del carrer de Sant Pau, que era el camí de Sant Pau de Riu-sec i l'eix d'expansió meridional de la ciutat. Tant el carrer del Sol com el carrer de Migdia, per la seva orientació cap al sud, sobretot a l'hivern, eren dels més assolellats de la ciutat.

Historial toponímic

Sol (meitat segle XIX)
Víctor Balaguer (1901), c. de
General Mola (27.5.1939), calle
Sol (30.5.1979)

+ Cites documentals i fonts