Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Simone Weil, carrer de

  • Slide Animation
    (1921) Simone Weil

Simone Weil (París, 3 de febrer de 1909 - Ashford, 24 d'agost de 1943). Escriptora francesa.

Es llicencià en Filosofia i treballà com a professora d'institut, però, fidel als seus ideals anarquistes, va prendre el compromís de l'acció, primer treballant de peó a la fàbrica Renault i després participant a la Guerra Civil Espanyola enrolada en la columna Durruti, al front d'Aragó, o col·laborant en la Resistència Francesa. D'origen jueu, s'apropà al cristianisme seguint l'empremta existencialista de Kierkegaard. Les seves obres, publicades pòstumament, són un viu reflex de les seves inquietuds socials i religioses: La pesanteur et la grâce, La conaissance surnaturelle, La condition ouvrière, Attente de Dieu i Oppression et liberté. Va morir de tuberculosi al sanatori d'Ashford, a Anglaterra.

El carrer de Simone Weill es troba a Castellarnau, barri en què els vials porten noms de persones que han lluitat per la llibertat i la dignitat humanes.


Historial toponímic

Simone Weil (28.4.1999)