Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Selva, carrer de la

  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) c. de la Selva

Comarca de Catalunya, a la regió de Girona, entre la Serralada Transversal i la Costa Brava de migjorn, que té com a capital Santa Coloma de Farners. La Selva es reparteix en tres conques hidrogràfiques, les rieres, que desguassen directament al mar, la conca de la Tordera i la conca del Ter, amb el pantà de Susqueda. Quant al relleu, participa del Sistema Mediterrani Català amb la Serralada de Marina, la Depressió de la Selva, que uneix les dues serralades de la comarca, i els dos massissos de la Serralada Prelitoral, el sector nord-oriental del Montseny i les Guilleries, que comencen a la riera d'Arbúcies.

Historial toponímic

Selva (29.12.1955), calle
Selva (30.10.1985)