Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Segre, carrer del

Riu de Catalunya, afluent de l'Ebre per l'esquerra, de 265 km de llargària. Neix al vessant nord del pic de Segre, a més de 2.000 m d'altitud, a l'Alta Cerdanya. En direcció a ponent travessa la Cerdanya i l'Alt Urgell, a la Seu pren direcció sud i passa per Organyà, Ponts, Balaguer i Lleida, salvant per congostos les grans serralades transversals. Desaigua a l'Ebre, prop de Mequinensa. Les aigües del Segre són aprofitades per a la producció d'energia elèctrica, als pantans d'Oliana, Rialb i Llorenç de Montgai, i per al regatge, sobretot amb el canal d'Urgell i la xarxa de sèquies que fertilitzen la plana d'Urgell.

Historial toponímic

Segre (24.11.1955), calle
Segre (30.10.1985)