Schubert, carrer de

  • Slide Animation
    (1875) Franz Schubert
  • Slide Animation

Franz Schubert (Viena, 31 de gener de 1797 - 19 de novembre de 1828). Compositor austríac, deixeble de Salieri.

La seva obra, impregnada d'un intens lirisme, renovà les formes musicals tradicionals dins el marc d'un romanticisme amb elements classicitzants. Els darrers anys de la seva vida va compondre obres per a piano d'una profunda bellesa, com la Sonata en sol major, els Impromptus i les extraordinàries sonates pòstumes.


Historial toponímic

Schubert (29.12.1955), calle
Schubert (30.10.1985)