Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Saturn, carrer de

És el sisè planeta del sistema solar per la seva proximitat al Sol, però és el segon atenent la massa, malgrat que té la densitat més baixa de tots els planetes. La propietat més característica de Saturn és que, vist per telescopi, presenta un sistema d'anells lluminosos que l'envolten i una estructura de bandes paral·leles a l'equador. Amb la nova generació de telescopis i les imatges enviades per la sonda Cassini, el nombre de satèl·lits de Saturn descoberts arriba a la seixantena. Conegut des de l'antiguitat, prengué el nom del déu romà Saturn.

Historial toponímic

Saturno (6.12.1956), calle
Saturn (30.10.1985)