Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sant Jaume, plaça de

  • Slide Animation
    Jaume Puigdomènech (Febrer de 1955) Cases del c. de Colom abans de ser enderrocades per ampliar la pl. de Sant Jaume
  • Slide Animation
    Desconegut (1960-1965) La plaça de Sant Jaume, abans de construir-hi els pisos de la banda de llevant
  • Slide Animation
    Jaume Puigdomènech (Febrer de 1955) Cases del final del c. de Sant Jaume abans de l'ampliació de la plaça.

Placeta formada el 1900 quan es va enderrocar la casa cantonera a l'angle que feien els carrers de Sant Jaume i de Colom.

Historial toponímic

placeta de Sant Jaume (1900)
San Jaime (27.5.1939), plaza de
Sant Jaume (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts