Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sant Jaume, carrer de

  • Slide Animation
    Jaume Puigdomènech (Febrer de 1955) Últimes cases del c. de St. Jaume abans de reformar la plaça
  • Slide Animation
    Juanma Peláez (Febrer del 2005) Últimes cases del carrer de Sant Jaume, tocant a la plaça

El camp de Sant Jaume, presidit per una estàtua del sant, eren terres del benefici de Sant Jaume per al manteniment de la parròquia de Sant Salvador de Sabadell. Va ser aquest camp de Sant Jaume el que va donar nom al carrer que s'hi començà a construir al segle XVIII.

Historial toponímic

Sant Jaume (últim quart del segle XVIII)
Jaume Compte (6.1.1937)
San Jaime (27.5.1939), calle
Sant Jaume (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts