Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sant Isidor, carrer de

Isidor de Sevilla (Sevilla, 560 - 636). Bisbe hispanoromà i doctor de l'Església. De família originària de Cartagena, els seus pares es van traslladar a Sevilla després de la conquesta bizantina. El seu germà Leandre li va fer de tutor i de mestre i d'ell heretà la mitra sevillana. Escriptor, compilador i cronista, tota la seva obra escrita té com a objectiu la formació dels clergues per a la pastoral. Això no obstant, la seva obra més coneguda, les "Etymologiae", dividida en vint llibres de 448 capítols, constitueix una gran obra enciclopèdica en què es recullen i sistematitzen tots els àmbits del coneixement de l'època. Gràcies a les "Etymologiae" va ser possible la transmissió de la cultura romana a l'Espanya visigòtica i la seva influència es projectà a tota l'Edat Mitjana i el Renaixement. Isidor va ser canonitzat el 1598.

Historial toponímic

San Isidoro (9.12.1965), calle
Sant Isidor (30.10.1985)